دستگاه های نظافتی صنعتی به عنوان ابزارهای مهم نظافتی در صنایع و سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله پرکاربردترین این تجهیزات می توان به جاوربرقی، اسکرابر یا کفشو و کارواش های صنعتی اشاره کرد.

مراکز تجاری، بیمارستانی، دولتی و اداری و همچنین صنایعی از جمله فولاد، پتروشیمی، کاشی، غذایی و داروسازی و … به منظور تسهیل در فرآیند نظافت مجموعه خود و افزایش کیفیت این کار از مکانیزم نظافتی به وسیله دستگاه استفاده می کنند.

اهمیت نظافت مکانیزه

امروزه هیچ مجموعه بزرگ و به روزی نیست که از دستگاه های نظافتی مانند جاربرقی برای داخل ساختمان تا سویپر ها برای محوطه استفاده نکند. مهم ترین علت این امر کیفیت کار نظافت و بحث نگهداری ا سازه ها و سطوح است. هیچ اپراتوری بدون تجهیز نمی تواند نظافت بهینه و سریع انجام دهد. به همین ترتیب مجموعه ها و کارخانه ها بسته به نوع آلودگی یک نوع دستگاه نظافتی به کار می گیرند.