امروزه واترجت صنعتی یا کارواش به عنوان یک تجهیز نظافتی در همه مراکز و مکان ها نقش نظافتی مهمی را ایجاد می کنند. به طور کلی واترجت ها به دو دسته خانگی و صنعتی تقسیم می شوند که با درنظر گرفتن کاربرد نهایی می توان نوع آن را مشخص نمود. 

از نظافت پارکینگ، رمپ، شستشوی ماشین های سواری گرفته تا شستشوی مبدل های حرارتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می توان از کارواش استفاده کرد. که علت این امر نظافت بهینه به همراه صرفه جویی در مصرف آب است.