پیشرو پاکران
در حال بارگزاری...
×

شامپو: یک ماده شوینده که با پاشش بر روی برس ها علاوه بر افزایش لغزندگی و تسهیل در شستشوی خودرو، موجب نظافت دائمی و افزایش عمر و قدرت نظافتی برس ها بر سطح خودرو می گردد.