پیشرو پاکران
در حال بارگزاری...
×
کارواش اتوماتیک
کارواش اتوماتیک – بازرگان

آذربایجان غربی – بازرگان

کارواش بازرگان آذربایجان غربی مجهز به یک دستگاه کارواش دروازه ای می باشد که به منظور شستشوی مکانیره اتومبیل ها مورد استفاده قرار می گیرد.

m4 کارواش اتوماتیک بازرگان
m4 کارواش اتوماتیک بازرگان
m4 کارواش اتوماتیک بازرگان
m4 کارواش اتوماتیک بازرگان
m4 کارواش اتوماتیک بازرگان
m4 کارواش اتوماتیک بازرگان
m4 کارواش اتوماتیک بازرگان
m4 کارواش اتوماتیک بازرگان