پیشرو پاکران
در حال بارگزاری...
×
کارواش اتوماتیک
کارواش اتوماتیک – بجنورد

خراسان شمالی – بجنورد

در شهرستان بجنورد که در استان خراسان شمالی واقع گردیده است، یک دستگاه کارواش دروازه ای تمام اتوماتیک نصب گردید و به مرحله راه اندازی و بهره برداری رسید.

m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد
m7 کارواش اتوماتیک بجنورد