پیشرو پاکران
در حال بارگزاری...
×
کارواش اتوماتیک
کارواش اتوماتیک – شوشتر

خوزستان – شوشتر

کارواش شوشتر خوزستان مجهز به یک دستگاه کارواش دروازه ای می باشد که به منظور شستشوی مکانیره اتومبیل ها مورد استفاده قرار می گیرد.

m7 کارواش اتوماتیک شوشتر
m7 کارواش اتوماتیک شوشتر
m7 کارواش اتوماتیک شوشتر
m7 کارواش اتوماتیک شوشتر
m7 کارواش اتوماتیک شوشتر
m7 کارواش اتوماتیک شوشتر