پیشرو پاکران
در حال بارگزاری...
×

سیستم تصفیه آب برگشتی با جمع آوری آب مصرفی کارواش و اعمال تصفیه، به استفاده ی مجدد از آب پس از تصفیه آن پرداخته و عمل بازیافت آب را صورت می دهد. آب بدست آمده توسط سامانه ی تصفیه آب کارواش Bios ، جهت شستشوی خودرو ها، اتوبوس ها و وسایل نقلیه سنگین عمل کرده و با بهره گیری از سیستم بیولوژیکی با ظرفیت تأمین جریان آب به میزان 6000 لیتر در ساعت فعالیت می نماید. فرایند ارگانیکی با از بین بردن مواد آلی موجود که منشاء اصلی آن ها از مواد شوینده شیمیایی، واکس های خشک کن مصرفی، روغن، چربی و هیدروکربن ها می باشد، سبب کاهش آلودگی آب می گردد. علاوه بر این، توده های معلق در مایع به معنای همان ذرات رسوبی و کلوئیدی (نا همگن) در این روش به راحتی حذف می گردد. بهره گیری از سیستم های برگشت آب موجب افزایش بهره وری بوده و با توجه به کمبود های موجود به بهینه سازی در مصرف آب و کاهش هزینه ها کمک می نماید.