پیشرو پاکران
در حال بارگزاری...
×

سوپر واکس: این ماده شیمیایی دارای عملکرد مشابه ولی قدرتمندتر از واکس خشک کن می باشد و تأثیر بیشتری در قدرت خشک کردن، کاهش ضریب جذب گرد و غبار و همچنین درخشندگی سطح خودرو به خصوص خودروهایی با رنگ تیره دارد.